Mitä on sail training

Sail training -purjehdukset ("merivalmennukset") ovat opettavaisia elämyksiä ja seikkailuja, joita toteutetaan eri kokoisilla purjealuksilla ympäri maailmaa. Kokemuksen keskiössä on osallistujan henkilökohtainen ja sosiaalinen kehitys. Sail training -purjehdus vaatii usein osallistujia kohtaamaan monia vaativia haasteita, sekä fyysisiä että emotionaalisia. Purjehduksen voikin nähdä pääasiassa keinona auttaa osallistujaa oppimaan itsestään yksilönä ja osana ryhmää, ja tästä näkökulmasta sail training -menetelmästä löytyy yhtymäkohtia muuhun seikkailukasvatukseen.


Tall Ships Race 2019, Bergen

Sail training-menetelmää hyödyntävissä hankkeissa, kuten Venda-uutta suuntaa mereltä (2021-2023) ja  Meriheimossa (2018-2020) on toteutettu vapaasti hyödynnettävää materiaalia sail training -menetelmästä kiinnostuneille ryhmänohjaajille ja toimijoille:

Seikkailukasvatusvinkkejä nuorisotyöhön (Venda)
Eräänlainen Venda - hyviä käytäntöjä purjehduksen toteuttajalle (Venda
Merelle! Opas merivalmennuksista kiinnostuneelle ryhmänohjaajalle (Venda)

Seikkailullista ryhmätoimintaa ja sail training -purjehduksia yhdistävän toiminnan malli (Meriheimo)
Sail training -purjehdukset ohjaajan näkökulmasta. Opas ohjaajalle. (Meriheimo)
Leikit ja harjoitteet. Liite ohjaajan oppaaseen (Meriheimo)

Sail training -menetelmästä ja sen vaikuttavuudesta on tehty myös kansainvälisiä tutkimuksia ja selvityksiä, joita on koottu Sail Training International -kattojärjestömme nettisivuille

Myös Suomessa on tehty muutamia selvityksiä ja opinnäytetöitä sail training -menetelmästä: 

Denisov, A: The effects of long-term sail training trips as part of alternative education on young people´s personal development (2022)

Rajala, H: Nuorten aikuisten arjenhallintataitojen kehittyminen Meriheimo-hankkeen purjehduksilla (2020)

Skogström, H: Tapaustutkimus sosiaalisen osallisuuden merkityksistä seikkailupurjehduksia järjestävässä Meriheimo-hankkeessa (2019)

Korpela, E. ja Koskela, M: Nuorten kokemuksia osallisuudesta Meriheimo – Nuorten oma väylä! –purjehduksella (2019)

Juntunen, S: Mereltä voimaa - yhteisöllinen purjehdus osana päihdekuntoutusta (2010)