Nuorisotoiminta

Suomen Purjelaivasäätiö ja nuorisopurjehdukset

Vuonna 1973 perustetun Suomen Purjelaivasäätiön tehtävä on merellisen kiinnostuksen herättäminen kaikista kansankerroksista lähtevien nuorten keskuuteen. Alusta alkaen toiminnassa on korostettu nuorten sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden merkitystä.

Suomen purjelaivasäätiö toteuttaa nuorisopurjehduksia Sail Training -ajatuksella. Sail Training- purjehdusten tarkoitus on oppia purjehdusta tekemisen kautta. Nuorilta ei vaadita aiempaa kokemusta tai tietoa liittyen purjehdukseen, vaan kaikki osallistuvat ja oppivat matkalla oman tasonsa mukaan. Kaikki osallistuvat purjealuksen arjen tehtäviin tasapuolisesti. Osallistujien itseluottamus ja osaaminen karttuvat matkan aikana. Ryhmätyöskentely ja purjehtimalla oppiminen on saanut yhteistyökumppaneilta ja nuorilta purjehtijoilta alusta alkaen positiivista palautetta ja sail training-menetelmä on kerta toisensa jälkeen todettu erinomaiseksi menetelmäksi oppia elämästä, itsestä ja yhteistoiminnasta.

Meille on tärkeää, että purjehdus ja merelliset kokemukset ovat aidosti kaikkien nuorten saatavilla riippumatta elämäntilanteesta tai perheen taloudellisista resursseista. Erilaisia stipendejä ja taloudellista tukea purjehdusten osallistumismaksujen kattamiseen on tarjolla, vaihtoehtoihin voi tutustua täällä

Suomen Purjelaivasäätiö on osa kansainvälistä Sail Training International kattojärjestöä.

Säätiö on tehnyt yhteistyötä lukuisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 30 vuoden aikana. Yhden säätiön nuorten kanssa tehtävän toiminnan kulmakiven muodostaa yhteistyö Suomen Nuorisopurjehtijat ry:n (Snupu) kanssa. Toteutamme nuorille tarkoitettuja purjehduksia yhteistyössä Snupujen kanssa ja yhdistyksen gastitoiminta avaa kenelle tahansa nuorelle väylän toimia vapaaehtoisena kuunari Helenan purjehduksilla ja kehittyä taidoissaan jopa Helenan kansipäällystön jäseneksi asti.

2000-luvun alusta lähtien olemme tehneet yhteistyötä myös erilaisten sosiaalialan toimijoiden kanssa. Kalliolan setlementtiin kuuluva Kiskon klinikka otti Sail Training -purjehdukset osaksi huumausaineiden käyttäjille suunnattua hoito-ohjelmaa. Myös muita Kalliolan yksiköitä on ollut mukana purjehduksilla. Suomen Purjelaivasäätiö on vuosien saatossa tehnyt purjehduksillaan yhteistyötä myös Heikki Lampola Säätiön, SOS-lapsikylän, Y-Säätiön, SVEPSin ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Suomen Purjelaivasäätiö pyrkii jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä muiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa toimivien tekevien organisaatioiden kanssa ja tarjoamaan merellisiä mahdollisuuksia kaikille taustasta riippumatta, säätiön perustarkoituksen mukaisesti.

Tutustu menneisiin ja käynnissä oleviin hankkeisiimme täällä