Hankkeet

Suomen Purjelaivasäätiö toteuttaa erilaisia hankkeita, joissa kehitetään sail training -menetelmää ja hyödynnetään sitä erilaisten kohderyhmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Alla listattuna käynnissä olevia ja hiljattain päättyneitä hankkeita. 

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Venda - uutta suuntaa mereltä

Venda-hankkeessa yhdistyvät vuoden ympäri toteutuva ryhmämuotoinen seikkailutoiminta sekä yksilöllinen tuki oman suunnan löytämiseen. Yhtenä keskeisenä toimintamuotona toimii sail training -purjehdukset kuunari Helenalla. Toiminta on suunnattu 18-29-vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville nuorille aikuisille, jotka ovat vailla työ- tai koulupaikkaa ja kaipaavat tukea oman suunnan löytämiseen. Osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta  Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2021-30.4.2023. Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja hankekumppanina Y-Säätiö. Hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätiedot ja hakeminen: Venda - uutta suuntaa mereltä 
Ajokortti merelle

Ajokortti merelle on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka toteuttajana on Suomen Purjelaivasäätiö. Hankkeen tarkoituksena on avata väylä töihin merelle tai merenkulkualan opintoihin: saada kokemusta ja itseluottamusta vesiltä, näkymiä työmahdollisuuksiin vesillä esimerkiksi yhteysaluksilla tai charter-aluksilla vaikkapa kesä- tai keikkatöiden muodossa ja tietoa merenkulkualan opiskelumahdollisuuksista.

Käytännössä hankkeen puitteissa on mahdollista saada koulutusta ja todistus aluksella annetusta kansimiehen koulutuksesta, päästä tarvittaville kursseille (EA 1 ja alkusammutuskurssi) ja kerryttää käytännön kokemusta harjoittelun muodossa kuunari Helenalla. Lisäksi koulutukseen kuuluu itseopiskelutehtäviä ja webinaareja. Kunkin osallistujan kohdalla tarpeelliset osiot arvioidaan yhdessä osallistujan kanssa, ja lopuksi osallistuja antaa näytön kuunari Helenan päällikölle osaamisestaan. Hyväksytyn näytön perusteella osallistuja saa todistuksen osaamisestaan. Osallistujia tuetaan työ- ja opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa jatkoa ajatellen.

Lue hankkeesta lisää täältä
 

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Meriheimo - nuorten oma väylä! (2018-2020)

Hankkeen tavoitteena oli pääkaupunkiseudulla asuvien, itsenäistymis -tai nivelvaiheessa olevien nuorten aikuisten elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien parantaminen sail training-purjehduksia, kokemusasiantuntijuutta, vertaistukea sekä palveluohjausta hyödyntäen. Hankkeen päätoteuttajana oli Y-Säätiö ja pääyhteistyökumppanina Suomen Purjelaivasäätiö. Hanketta rahoitti STEA

Meriheimo-hankkeessa tuotetut materiaalit ja opinnäytetyöt löytyvät Innokylästä