Päättyneet hankkeetVenda - uutta suuntaa mereltä (2021-2023)

Venda-hankkeessa yhdistyivät vuoden ympäri toteutuva ryhmämuotoinen seikkailutoiminta sekä yksilöllinen tuki oman suunnan löytämiseen. Yhtenä keskeisenä toimintamuotona toimi sail training -purjehdukset kuunari Helenalla. Toiminta oli suunnattu 18-29-vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville nuorille aikuisille, jotka olivat vailla työ- tai koulupaikkaa ja kaipaavat tukea oman suunnan löytämiseen. Osallistuminen oli vapaaehtoista ja maksutonta. Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2021-30.4.2023.

Suomen Purjelaivasäätiö vastasi hankkeessa sail training -purjehduksista ja menetelmän kehittämisestä kohderyhmän tarpeisiin.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja hankekumppanina Y-Säätiö. Hankkeen rahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto.
Hankkeen omat nettisivut: Venda - uutta suuntaa mereltä
Venda-hankkeen seikkailuja ja tunnelmia voi seurata myös Instagramista  


Ajokortti merelle 2021-2022


Ajokortti merelle oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka toteuttajana on Suomen Purjelaivasäätiö. Hankkeen tarkoituksena on avata väylä töihin merelle tai merenkulkualan opintoihin: saada kokemusta ja itseluottamusta vesiltä, näkymiä työmahdollisuuksiin vesillä esimerkiksi yhteysaluksilla tai charter-aluksilla vaikkapa kesä- tai keikkatöiden muodossa ja tietoa merenkulkualan opiskelumahdollisuuksista. Hankkeen kohderyhmänä oli 18-29-vuotias nuoret aikuiset. Asuinpaikalla ei ollu väliä. Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa. Osallistuminen hankkeeseen ja sen koulutuksiin oli maksutonta.

Käytännössä hankkeen puitteissa oli mahdollista saada koulutusta ja todistus aluksella annetusta kansimiehen koulutuksesta, päästä tarvittaville kursseille (EA 1 ja alkusammutuskurssi) ja kerryttää käytännön kokemusta harjoittelun muodossa kuunari Helenalla. Lisäksi koulutukseen kuuluu itseopiskelutehtäviä ja webinaareja. Kunkin osallistujan kohdalla tarpeelliset osiot arvioidaan yhdessä osallistujan kanssa, ja lopuksi osallistuja antaa näytön kuunari Helenan päällikölle osaamisestaan. Hyväksytyn näytön perusteella osallistuja saa todistuksen osaamisestaan. Osallistujia tuetaan työ- ja opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa jatkoa ajatellen.

Hankkeen aikana osallistujat saivat ajantasaista tietoa merellä työskentelystä, mitä se vaatii ja minkälaista työ on. Webinaareissa on vierailevia puhujia merenkulkualalta ja alan opiskelijoita jakamassa vinkkejään alalle hakeutumisessa. Koulutuksen yksi tavoite on antaa osallistujille käsitys siitä, kuinka jatkaa eteenpäin ja saada tukea omiin alanvalintapohdinoihin: mitä merenkulkuala tarjoaa, minkälaisia töitä voi tehdä merellä. Koulutuksessa avattiin myös vapaaehtoistyömahdollisuuksia vesillä.Kuva: Jasper Armanto
 

Meriheimo - nuorten oma väylä! (2018-2020)

Meriheimo-hanke oli Suomen Purjelaivasäätiön ja Y-Säätiön yhteishanke, jota rahoittu STEA. Hanke tähtäsi ääkaupunkiseudulla asuvien, itsenäistymis -tai nivelvaiheessa olevien nuorten aikuisten elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien parantaminen sail training-purjehduksia, kokemusasiantuntijuutta, vertaistukea sekä palveluohjausta hyödyntäen. Hankkeen tuotokset ja vapaasti hyödynnettävät materiaalit löytyvät Innokylästä


Kuva: Heini Kaasalainen