Kuinka koronatilanne huomioidaan purjehduksillamme?

Kaikilta viimeistään 30.6.2022 alkaville purjehduksille osallistuvilta, 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä purjehduksen merialueeseen katsomatta vaaditaan koronapassia (Omakannasta saatava EU:n koronatodistus) ja oireettomuutta purjehduksen alkaessa. Alle 16-vuotiailta henkilöiltä vaaditaan oireettomuutta purjehduksen alkaessa.

1.7.2022 lähtien kaikilta purjehduksille osallistuvilta ikään ja purjehduksen merialueeseen katsomatta vaaditaan oireettomuutta purjehduksen alkaessa. 

Yllä olevan oireettomuusvaatimuksen lisäksi ulkomaille suuntautuvilla purjehduksilla lähtö- ja kohdemailla saattaa olla omia maahantuloon liittyviä vaatimuksia. Asiakas vastaa itse tarvittavien ja matkustuskäyttöön soveltuvien koronarokotusten ja koronatestien sekä niihin liittyvien todistusten hankkimisesta. Ajankohtaisen tiedon kohdemaiden vaatimuksista saat kohdemaan viranomaisilta. On hyvä huomioida, että tilanteet kohdemaissa saattavat muuttua nopeasti. 

Varatessaan purjehduksen asiakas sitoutuu noudattamaan purjehduksen päällikön antamia ohjeistuksia koronaturvallisuuden varmistamiseksi poikkeuksetta. Purjehduksen aikainen turvallinen toiminta nojaa siihen, että purjehduksen alkaessa kaikki miehistön jäsenet ovat terveitä. Käytännössä vesillä ollessa alus muodostaa karanteeninomaisen tilan, jolloin miehistön jäsenet eivät ole lähikontaktissa aluksen ulkopuolisiin henkilöihin.

Satamissa olo voi muodostaa riskin koronatartunnan näkökulmasta. Alla luetellut toimenpiteet on suunniteltu purjehdusturvallisuuden takaamiseksi ja niitä sekä purjehduksen päällikön mahdollisesti antamia lisäohjeita tulee noudattaa poikkeuksetta.
  
Toimenpiteet purjehduksen aikana koronan välttämiseksi

Varatessaan purjehduksen purjehtija sitoutuu noudattamaan tässä lueteltuja ohjeita ja purjehduksen päällikön antamia ohjeistuksia koronaturvallisuuden varmistamiseksi poikkeuksetta purjehduksen ajan.  
Alla luetellut toimenpiteet on suunniteltu purjehdusturvallisuuden takaamiseksi ja niitä sekä purjehduksen päällikön mahdollisesti antamia lisäohjeita tulee noudattaa poikkeuksetta. Osallistuvat purjehtijat muodostavat purjehduksella "kuplan", jonka kanssakäymistä kuplan ulkopuolisten ihmisten kanssa rajataan turvallisuuden takaamiseksi.

Tartuntariskiä satamissa vähennetään seuraavin varotoimenpitein:

-Vältetään suuria väkijoukkoja ja turhaa oleskelua sisätiloissa 
-Ennen alukselle palaamista maista kädet desinfioidaan laiturin puolella


Mikäli kohdemaan viralliset suositukset ovat yllä olevaa listausta tiukemmat, niitä noudatetaan poikkeuksetta.

Jos purjehtija ei noudata kohdemaan virallisia suosituksia ja päällikön ohjeita koronaturvallisesta käyttäytymisestä, päälliköllä on oikeus poistaa purjehtija aluksesta taatakseen muun miehistön turvallisuuden.
Sairastumistapauksissa purjehduksen päällikkö sekä Suomen Purjelaivasäätiö avustavat asiakasta tarvittavissa järjestelyissä (esim. sairaanhoito, kuljetukset, majoitukset). Asiakas vastaa itse näistä tilanteista aiheutuvista ylimääräisistä erityisjärjestelyistä johtuvista kuluista.   

Purjehduksen aikana tehtävät toimenpiteet:

-aluksilla toteutetaan tehostettua siivousta, jossa kosketuspinnat pestään useita kertoja päivässä
-purjehduksen aikaista reittisuunnittelua ohjaa periaate: vältetään suuria satamia ja riskialueita, vietetään enemmän aikaa vesillä ja vähemmän maissa
-aluksilla on saatavilla käsien desinfiointiaineita ja käsihygieniasta muistutetaan purjehduksen aikana aktiivisesti

Jokaisen purjehduksen jälkeen aluksen sisätilat siivotaan huolellisesti ja desinfioidaan kaikki kosketuspinnat. Aluksille saa saapua aikaisintaan purjehduksen osallistujille lähetettävässä purjehduskirjeessä mainittuna aikana, joka useimmissa tapauksissa on legin lähtöpäivänä klo 15. Alukselta on poistuttava viimeistään legin päättymisajankohtana eikä aluksille voi jättää matkatavaroita säilöön. Useimmissa tapauksissa legin päättymisajankohta on mainittuna viimeisenä päivänä klo 12. Tämä on hyvä huomioida mahdollisia majoitustarpeita lähtö- tai päätössatamakaupungissa harkitessa ennen legin alkua tai legin päätyttyä.

Ennen purjehduksen varaamista kannattaa huolellisesti tutustua varaus- ja peruutusehtoihin.