Välkommen till vår hemsida

Segelfartygsstiftelsen i Finland är grundad 1973. Stiftelsen gör ungdomsarbete med att stöda ungdomar som löper risk för marginalisering, med ungdomsseglingar. Stiftelsen ansvarar för den frivilliga kårens skolning för uppgifterna på våra fartyg. Stiftelsen anordnar maritima aktiviteter som stöder verksamheten samt håller kontakt med inhemska och internationella motsvarande organisationer. Stiftelsen anordnar även seglingar för vuxna med motivation att stöda ungdomsverksamheten.

Copyright © 2022 STAF Suomen Purjelaivasäätiö | SiteEngine © Megative Tmi. All Rights Reserved. Site Sponsored By Megative Tmi