Nuorisotoiminta

Suomen Purjelaivasäätiö ja erityisnuorisotyö

Vuonna 1973 perustetun Suomen Purjelaivasäätiön tehtävä on merellisen kiinnostuksen herättäminen kaikista kansankerroksista lähtevien nuorten keskuuteen. Alusta alkaen toiminnassa on korostettu nuorten sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden merkitystä.

Suomen purjelaivasäätiö toteuttaa nuorisotyötä Sail Training -ajatuksen avulla. Sail Training- purjehdusten tarkoitus on oppia purjehdusta tekemisen kautta. Nuorilta ei vaadita aiempaa kokemusta tai tietoa liittyen purjehdukseen, vaan kaikki osallistuvat ja oppivat matkalla oman tasonsa mukaan. Kaikki osallistuvat erilaisiin tehtäviin tasapuolisesti ja oppiminen tapahtuu purjehtimisen ohella. Osallistujien itseluottamus ja osaaminen karttuvat matkan aikana. Ryhmätyöskentely ja purjehtimalla oppiminen on saanut yhteistyökumppaneilta ja oppilailta alusta alkaen positiivista palautetta ja konsepti on kerta toisensa jälkeen todettu erinomaiseksi merellisessä nuorisotyössä. Suomen Purjelaivasäätiö on osa kansainvälistä Sail Training International järjestöä.

Säätiö on tehnyt yhteistyötä lukuisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yli 30 vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tuki säätiön toimintaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Kesällä 2001 Kalliolan setlementtiin kuuluva Kiskon klinikka otti Sail Training -purjehdukset osaksi huumausaineiden käyttäjille suunnattua hoito-ohjelmaa. Myös muita Kalliolan yksiköitä on ollut mukana purjehduksilla. Suomen Purjelaivasäätiö on vuosien saatossa tehnyt purjehduksillaan yhteistyötä myös Heikki Lampola Säätiön, SOS-lapsikylän, Y-Säätiön, SVEPSin ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kesällä 2015 käynnistyi kuusivuotinen Uusi Alku/Ny Start- ohjelma. Kolmivuotinen Meriheimo-projekti käynnistyi 2018. Suomen Purjelaivasäätiö pyrkii jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä muiden nuorisotyötä tekevien organisaatioiden kanssa. Ammattilaiset ovat kokeneet Sail Training- purjehdukset erinomaiseksi tavaksi tehdä nuorisotyötä.

Säätiö aloitti kaudella 2018 yhteistyön Y-säätiön kanssa hankeessa joka on saanut nimen Meriheimo. hanke on Veikkauksen tukema.