Kuinka toteutamme purjehduksia korona-aikana?

Koronatestit ja rokotteet

Kaikilta kaudella 2021-2022 toteutettaville, yli 8h kestäville purjehduksille osallistuvilta purjehtijoilta ikään ja purjehduksen merialueeseen katsomatta vaaditaan korkeintaan 72h negatiivinen koronatestitulos (PCR/antigeeni) ja oireettomuus. Mikäli testi on tehty ns. kotitestillä, vaaditaan 2 x max 72h vanha negatiivinen testitulos. Lisäksi purjehtijat täyttävät korona-ennakkotietolomakkeen ennen purjehduksen alkamista.

Negatiivinen testitulos vaaditaan, vaikka asiakas olisi koronarokotettu. Suosittelemme vahvasti kaikille asiakkaille viiden vuorokauden omaehtoista karanteenia ennen purjehduksen alkamista.

Yllä olevien ehtojen lisäksi ulkomaille suuntautuvilla purjehduksilla osallistumisen edellytyksenä saattaa olla vasta-ainetestitulos tai koronarokotustodistus riippuen lähtö- ja kohdemaasta. Jotkut maat saattavat edellyttää negatiivista testitulosta, vasta-ainetestiä tai koronarokotustodistusta maahan saapuessa. Purjehtija vastaa itse tarvittavien ja matkustuskäyttöön soveltuvien koronarokotusten ja koronatestien sekä niihin liittyvien todistusten hankkimisesta. Ajankohtaisen tiedon kohdemaiden vaatimuksista saa kohdemaan viranomaisilta. Hyvä sivusto tilanteen seuraamiseen on Reopen EU .

Karibian saarilta lähtevien tai niille saapuvien purjehdusten osallistujilta vaaditaan täysi rokotusohjelma (kaksi rokotusannosta).

HUOM! On hyvä huomioida purjehdusta varatessa, että tilanteet kohdemaissa saattavat muuttua nopeasti! Kaikki muutokset purjehdusten aikataulujen ja reittivalintojen suhteen ovat mahdollisia. Lähtö- ja paluusatamien sijainnista ja purjehduksen kokonaisaikataulusta pidetään kuitenkin niin pitkälle kiinni kuin vain mahdollista. Lentoja ja muita lippuja lähtösatamiin ja paluusatamista kotiin varatessa suosittelemme vahvasti sisällyttämään lippuihin muutos- tai peruutusturvan!

Jokainen purjehtija huolehtii omasta, riittävästä matkavakuutusturvastaan. Suosittelemme kaikille ulkomaan purjehduksille osallistuville matkustusilmoituksen tekemistä Ulkoministeriölle.

Toimenpiteet purjehduksen aikana koronan välttämiseksi

Varatessaan purjehduksen purjehtija sitoutuu noudattamaan tässä lueteltuja ohjeita ja purjehduksen päällikön antamia ohjeistuksia koronaturvallisuuden varmistamiseksi poikkeuksetta purjehduksen ajan.  
Alla luetellut toimenpiteet on suunniteltu purjehdusturvallisuuden takaamiseksi ja niitä sekä purjehduksen päällikön mahdollisesti antamia lisäohjeita tulee noudattaa poikkeuksetta. Osallistuvat purjehtijat muodostavat purjehduksella "kuplan", jonka kanssakäymistä kuplan ulkopuolisten ihmisten kanssa rajataan turvallisuuden takaamiseksi.

Tartuntariskiä satamissa vähennetään seuraavin varotoimenpitein:

-Vältetään suuria väkijoukkoja ja turhaa oleskelua sisätiloissa 
-Vältetään julkisia kulkuvälineitä
-Kaikissa sisätiloissa ollessa käytetään hengityssuojaimia
-Ennen alukselle palaamista maista kädet desinfioidaan laiturin puolella
-Ulkopuolisia vierailijoita ei päästetä alukseen

Mikäli kohdemaan viralliset suositukset ovat yllä olevaa listausta tiukemmat, niitä noudatetaan poikkeuksetta.

Jos purjehtija ei noudata kohdemaan virallisia suosituksia ja päällikön ohjeita koronaturvallisesta käyttäytymisestä, päälliköllä on oikeus poistaa purjehtija aluksesta taatakseen muun miehistön turvallisuuden.
Sairastumistapauksissa purjehduksen päällikkö sekä Suomen Purjelaivasäätiö avustavat asiakasta tarvittavissa järjestelyissä (esim. sairaanhoito, kuljetukset, majoitukset). Asiakas vastaa itse näistä tilanteista aiheutuvista ylimääräisistä erityisjärjestelyistä johtuvista kuluista.   

Purjehduksen aikana tehtävät toimenpiteet:

-aluksilla toteutetaan tehostettua siivousta, jossa kosketuspinnat pestään useita kertoja päivässä
-vahtivuoroja, toimintaa ja hyttijärjestelyjä voidaan muuttaa niin, että ruuhka aluksen sisätiloissa vältetään
-purjehduksen aikaista reittisuunnittelua ohjaa periaate: vältetään suuria satamia ja riskialueita, vietetään enemmän aikaa vesillä ja vähemmän maissa
-tilanteissa, joissa välimatkoja on vaikea pitää (esimerkiksi ruoanlaitto) voidaan käyttää maskeja
-aluksilla on saatavilla käsien desinfiointiaineita ja käsihygieniasta muistutetaan purjehduksen aikana aktiivisesti

Jokaisen purjehduksen jälkeen aluksen sisätilat siivotaan huolellisesti ja desinfioidaan kaikki kosketuspinnat. Jotta aluksella vaihtuvien ryhmien sekoittuminen vältetään, aluksille saa saapua aikaisintaan purjehduksen osallistujille lähetettävässä purjehduskirjeessä mainittuna aikana, joka useimmissa tapauksissa on legin lähtöpäivänä klo 16. Alukselta on poistuttava viimeistään legin päättymisajankohtana eikä aluksille voi jättää matkatavaroita säilöön. Useimmissa tapauksissa legin päättymisajankohta on mainittuna viimeisenä päivänä klo 12. Tämä on hyvä huomioida mahdollisia majoitustarpeita lähtö- tai päätössatamakaupungissa harkitessa ennen legin alkua tai legin päätyttyä.

Ennen purjehduksen varaamista kannattaa huolellisesti tutustua varaus- ja peruutusehtoihin.

Koronatestaus

Teemme yhteistyötä Medipulssin kanssa. Purjehduksillemme lähtevät saavat PCR-koronatestin ja matkustuskäyttöön soveltuvan testitodistuksen hintaan 140e (express-testi 180e). Ohjeet alennuksen saamiseen toimitetaan purjehtijoille muun purjehdusinfon yhteydessä.